DVD

   De film STIENE is op DVD uitgebracht, met een korte inleiding door regisseur Willem van der Linde en een uniek historisch document: een film uit 1974 die hij als eerstejaars student aan de filmacademie samen met medestudenten op Staphorst maakte.
   De films zijn voorzien van Engelse ondertitels (bv voor familie in het buitenland), Nederlandse ondertitels voor het Staphorster dialect, en Nederlandse ondertitels voor doven en slechthorenden.

De prijs is 25 euro inclusief BTW.

Bestel de DVD door het bedrag voor het gewenste aantal DVD's over te maken op bankrekening NL55 BUNQ 2207 0538 49 tnv Vanzetti, Amsterdam onder vermelding van "DVD Stiene" en uw naam en adres.